WSZELKIE ZAKŁÓCENIA

Wszelkie zakłóce­nia na rynku umożliwiają porównanie sprzedaży na określonym rynku z nakładami pism i liczebnoś­cią widowni telewizyjnej na tym samym rynku. Częstokroć środki przekazu dostarczają nawet ana­lizy popularności poszczególnych marek fabrycz­nych, pozycji ekonomicznej, osobistych nawyków i słabostek psychologicznych odbiorców. Producent może to wówczas porównać z charakterystyką lu­dzi nabywających jego produkt, dostarczoną przez ośrodki badania klienteli. Mimo to jednak zakup usług reklamowych pozostaje sprawą równie indy­widualną jak wszystko inne w przemyśle reklamo­wym sprawą „nosa” i intuicji, przysług wy­świadczonych i otrzymywanych, wyrachowanych gróźb, donosów i presji.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Nazywam się Teresa Janowska jestem księgową z wieloletnim doświadczeniem i prowadzę tego bloga w formie hobby. Mam nadzieję, że podobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz komentarz!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.