NIEKTÓRZY NABYWCY

Niektórzy na­bywcy środków, szacując rozmiary widowni w cią­gu trzech tygodni, odejmują 25%> od danych sza­cunkowych „dla otrzymania bardziej prawdopo­dobnych danych”. Przedstawiciele stacji telewizyj­nych na ogół wstrzymują się od wypowiadania swo­ich opinii na temat danych szacunkowych. Starają się dowiedzieć, który ośrodek badań poszczególne agencje uważają za najbardziej miarodajny i na ba­daniach tego ośrodka opierają się w rozmowach z przedstawicielami tej agencji. Ale, jak powiada Wells Barnett: „Nie sprzedajemy danych o widow­ni. Nie możemy tego robić. Niektóre nasze stacje mają wiarygodne dane o liczebności widowni, in­ne nie; jeśli zajmiemy się obliczeniami, co zrobi­my z tymi stacjami, które nie dysponują żadnymi danymi?”

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Nazywam się Teresa Janowska jestem księgową z wieloletnim doświadczeniem i prowadzę tego bloga w formie hobby. Mam nadzieję, że podobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz komentarz!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.