NAJDOKŁADNIEJSZY PROGRAM

Najdokładniejszy program takich badań posiada agencja reklamowa „Hearst Advertising Service”, która zapewnia swoim kbentorn^bieżącą kontrolę sprzedaży” na wszystkich dwunastu rynkach, gdzie ukazują się gazety Hearsta. Te plany „kontrolne” zawierają dokładną mapę poszczególnych miast ich okolic, podzieloną na okręgi sprzedaży i z po­działem na sklepy różnych branż. Pittsburgh na przykład ma 20 okręgów; Baltimore — 27. Doświad­czenie nauczyło ludzi Hearsta, że obserwując kilka takich okręgów producent może przewidzieć sytua­cję w całym mieście; w razie potrzeby (za niewielką opłatą) agencja Hearsta przeprowadzi dla niego ta­ką obserwację. Jeśli przedstawiciel handlowy agen­cji, odwiedzając jakiś sklep, stwierdzi brak reklamowanego produktu, zwróci uwagę przedstawicie­lowi firmy; jeśli zobaczy, że afisze i plakaty rekla­mowe leżą w paczkach, to sam je rozwiesi (przypo­minając właścicielowi sklepu o jego obowiązkach).

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Witaj! Nazywam się Teresa Janowska jestem księgową z wieloletnim doświadczeniem i prowadzę tego bloga w formie hobby. Mam nadzieję, że podobają Ci się moje wpisy, jeśli tak to będzie mi bardzo miło jeśli zostawisz komentarz!
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.