Archive for the Własny wizerunek Category

SPRZEDAŻ PAPIEROSÓW

Sprzedaż papierosów z filtrem wzrosła w ciągu czterech lat o 1800%. W roku 1957 papierosy z filtrem zaczęły również, poprzez umiejętne lansowanie reklamowych symboli, dora­biać się własnych, wyrazistych wizerunków, podczas gdy stare marki „ugrzeczniły” swoje sylwetki. Po­cząwszy od roku 1955 ogólna sprzedaż papierosów zaczęła znowu rosnąć. Jednak najbardziej chyba skutecznie — i to w sposób bardzo […]

JEDEN Z DOKUMENTÓW

Kupując samochód w pewnym stopniu mówimy: «Szukam wozu, który wyrazi, kim jestem.*”To właśnie sugerował w swoich ogłoszeniach Buick, kiedy składał klienteli następującą obietnicę: „Buick sprawi, że poczujesz się tym, kim jesteś na­prawdę.”Jednym z najbardziej godnych uwagi dokumen­tów, jakie napotkałem w czasie mych badań, był pamflet zatytułowany: Co znaczą samochody dla Amerykanów. Dotyczył on studium analitycznego […]

TECHNICZNE WŁAŚCIWOŚCI

Socjologowie ustalili, że technicznymi właściwo­ściami samochodów interesuje się tylko mniejszość posiadaczy, głównie mężczyźni pochodzący z niż­szych warstw społecznych. Najważniejszym zaś od­kryciem, dominującym nad całym studium, jest to, że samochody są nosicielami wielkiej ilości rozmai­tych znaczeń społecznych. Są wysoko cenione, po­nieważ „zapewniają możność wyrażenia […] charak­teru, temperamentu i wyobrażenia o sobie właści­ciela i kierowcy […] Kupno […]

OCENA PO SAMOCHODZIE

Ludzie pragnący uchodzić za konserwatywnych, pokazać światu, że są bardzo poważni i odpowie­dzialni, skłaniają się do kupna samochodów Ply­mouth, Dodge, DeSoto, Packard — czterodrzwio­wych limuzyn w ciemnych kolorach z minimum akcesorii i gadżetów.Ludzie pragnący mieć opinię towarzyskich i no­woczesnych, ale w sposób nie nazbyt wyzywający, są skłonni kupować Chevrolety, Pontiaki, Buicki,’ Chryslery — dwudrzwiowe coupe […]

NIEZWYCZAJNY STATUS

Natomiast ci, co pragną wyrazić swój niezwyczaj­ny status lub potrzeby indywidualne, wybierają Ca- dillaki (ostentacja, wysoka pozycja), Studebakery, Hudsony, Nashe, Willysy, kabriolety (popędliwość), bardzo jasne barwy: czerwona, żółta, biała, naj­nowsze gadżety i akcesoria.Jedną z interesujących odmian zaspokajania po­trzeby zwracania uwagi poprzez posiadanie samo­chodu jest to, co badacze nazywają „wyróżniającą się powściągliwością”. Ludzie tego rodzaju chcą, […]

DEMONSTRACJA WYŻSZOŚCI

Demon­strują oni swoją wyższość przejawiając obojętność dla spraw prestiżowych i rozmyślnie kupując wozy tańsze, niżby się tego można spodziewać. Kochają się w mocno zużytych samochodach „combi” i w sta­rych automobilach. Inni znowu, którzy też chcą zwracać uwagę, mogą starać się osiągnąć to poprzez samochody wskazujące na ich wyszukany smak: wozy importowane, a także takie, jak […]

PO DŁUGICH NARADACH

Po dłuższych naradach oświadczyli mu, że jego wóz nie pasuje do obrazu, jaki usiłowali sobie stworzyć, a mianowicie zwykłych lekarzy od wszystkiego.Jednym z wniosków firmy „Social Research Inc.” było to, że DeSoto jest samochodem uznawanym za odpowiedni dla ludzi ustabilizowanych, wliczając w to ludzi w średnim wieku, a także emerytowa­nych. Dodge, będąc również wozem właściwym […]